Baarsma Fashion

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Baarsma Fashion

Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en transacties tussen Baarsma Fashion en haar klanten, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

Bestellingen en Betalingen
2.1 Bestellingen kunnen worden geplaatst in de winkel, via onze website of telefonisch.
2.2 De prijzen vermeld in de winkel en op onze website zijn inclusief btw, tenzij anders vermeld.
2.3 Betalingen dienen te worden voldaan op het moment van aankoop, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

Levering en Verzending
3.1 Baarsma Fashion streeft ernaar om bestellingen zo spoedig mogelijk te leveren.
3.2 Verzending van bestellingen geschiedt via erkende verzenddiensten.
3.3 Eventuele verzendkosten worden vermeld bij het plaatsen van de bestelling.

Retourneren en Ruilen
4.1 Klanten hebben het recht om artikelen binnen 14 dagen na ontvangst te retourneren of te ruilen.
4.2 Geretourneerde artikelen dienen ongedragen, onbeschadigd en voorzien van de originele labels te zijn.
4.3 Kosten voor retourzending zijn voor rekening van de klant, tenzij anders overeengekomen.
4.4 Bij ruiling zal Baarsma Fashion zorgdragen voor de verzendkosten van het nieuwe artikel.

Garantie
5.1 Baarsma Fashion staat garant voor de kwaliteit van de geleverde artikelen.
5.2 Indien een artikel gebreken vertoont, dient de klant dit binnen een redelijke termijn aan Baarsma Fashion te melden.
5.3 De garantie geldt niet in geval van normale slijtage, onjuist gebruik of nalatigheid.

Privacy en Gegevensbescherming
6.1 Baarsma Fashion respecteert de privacy van haar klanten en zal persoonlijke gegevens vertrouwelijk behandelen.
6.2 Persoonlijke gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het verwerken van bestellingen en het verstrekken van relevante informatie aan de klant.

Aansprakelijkheid
Baarsma Fashion is niet aansprakelijk voor enige directe, indirecte, incidentele, gevolg- of speciale schade die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van onze producten of diensten.

Geschillen
8.1 Op overeenkomsten en transacties tussen Baarsma Fashion en klanten is het Nederlands recht van toepassing.
8.2 Geschillen die voortvloeien uit of verband houden met overeenkomsten en transacties zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van Baarsma Fashion.

Door een aankoop te doen bij Baarsma Fashion gaat de klant akkoord met deze algemene voorwaarden. We raden klanten aan om deze voorwaarden zorgvuldig te lezen voordat ze een aankoop doen.

Scroll naar boven